stek  1231

Campus Support

Ondersteuning onderwijs

  • project    Campus Support Centra SUMMA College
  • locatie     drie onderwijslocaties, Eindhoven
  • periode   2013
  • status      gerealiseerd

Het SUMMA college te Eindhoven wordt gekenmerkt door een groot aantal gebouwen verspreid door Eindhoven die bevolkt worden door ca. 25.000 studenten en 2000 docenten en ondersteunend personeel. In het kader van een stevige reorganisatie is besloten om de onderwijs ondersteunende diensten te centraliseren in drie zogenaamde Campus Support Centra (CSC). Opgave daarbij is om de (rest)ruimte binnen de bestaande gebouwen in te zetten en waar nodig functies te verplaatsen. Een verbouwtraject dus met een strikte planning: uitvoering tijdens de onderwijsvrije weken gedurende het zomerreces.

stek heeft deze transformatie vanaf de initiatie geleid. Daarbij was veelvuldig overleg en afstemming met de scholen, de toekomstige gebruikers en Bureau huisvesting een vereiste voor succes. Er zijn drie afdelingen binnen de gebouwen gevonden waar de CSC gerealiseerd konden worden, in totaal goed voor 110 werkplekken. De ontwerpen voor het interieur en werkplekken zijn eenvoudig en doelmatig opgezet, deels gebaseerd op zogenaamde Het Nieuwe Werken: minder vaste plekken, een open kantoorlandschap en veel gedeelde voorzieningen. Heldere kleurstellingen, aanpassen van de  installatie en een inzet van bestaande (losse) inrichting waren daarbij sleutelwoorden.

Uiteindelijk is het traject juist voor het start van het nieuwe schooljaar 2013 afgerond, binnen de gestelde kaders van tijd en geld. De hieropvolgende verhuizing en nazorg is uitgevoerd in samenwerking met Bureau Huisvesting.

tekeningen en visualisaties gerealiseerd project volgen