stek 0502

ruimte voor leven

Constru Casa

    • project    woonhuis ConstruCasa
    • locatie     Guatemala
    • periode   2005
    • status      gerealiseerd
    • beelden  stek architecten

ConstruCasa verbetert de kwaliteit van leven van de armste families in Guatemala door het verstrekken van huisvesting, het aanbieden van ondersteuningsprogramma’s en gemeenschapsprojecten op het gebied van gezondheid en educatie.

In opdracht van ConstruCasa is door stek een bestaand ontwerp voor een duurzame woning onder de loep genomen.

De slechte waterdichtheid, de gebrekkige ventilatie en een inbraakgevoeligheid van de bestaande modelwoningen zijn geïnventariseerd en in een nieuw ontwerp verbeterd. Belangrijk voorwaarden voor het aanpassen van de woningen zijn de direct beschikbaarheid van de bouwmaterialen, kosten en complexiteit van de werkzaamheden. Uiteindelijk zijn er een aantal eenvoudige ingrepen aan het woonhuis gedaan, zoals het aanbrengen van balcones, gekantelde bouwstenen met roosters ter ventilatie en het vergroten van de dak uitkraging. Daarnaast is het volledige programma van woningen die ConstruCasa technisch en overzichtelijk gerangschikt zodat in de uitvoering meer efficiënt gebouwd kan worden.
Er zijn inmiddels meer dan 700 woningen en tientallen scholen door ConstruCasa gerealiseerd in Guatemala.

Voor meer informatie over het werk dat deze organisatie verricht: www.construcasa.org
stek steunt ConstruCasa middel een periodieke donatie en helpt met bouwkundige adviezen.