stek 0501

ruimte voor leren

Common Hope

    • project    onderwijs huisvesting Common Hope
    • locatie     Antigua, Guatemala
    • periode   2005
    • status      gerealiseerd
    • beelden  stek architecten

In Guatemala is in opdracht van organisatie Common Hope een tijdelijke basisschool ontworpen en gerealiseerd. Common Hope is een NGO die in centraal Guatemala onderwijs, huisvesting en medische ondersteuning biedt aan de allerarmsten. Voor kinderen uit de omgeving van Antigua is besloten om een school op het eigen terrein van Common Hope te realiseren.

stek heeft van een ontwerp voor een school voor 200 kinderen vervaardigd en het project begeleid tot oplevering.

Met een aantal passende ingrepen is het al aanwezige principe van bouwen en klimaatbeheersing aanmerkelijk verbeterd. Het resultaat is een aantal eenvoudige, maar comfortabele onderwijsruimten onder de felle midden amerikaanse zon. Door lokale vrijwilligers en de zogenaamde vison teams uit de VS is de school uiteindelijk gebouwd en met veel enthousiasme in gebruik genomen.

Naast de tijdelijk school is tevens een ontwerp voor een definitieve school ontwikkeld en een plan voor de gefaseerde herinrichting van het Common Hope terrein.

Voor meer informatie over het werk dat deze organisatie verricht: www.commonhope.org