stek 1905

herbestemming

het uilennest

    • project    herbestemming
    • locatie     Oirschot
    • periode   2019
    • status      ontwerp

Het Uilennest

Op de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot heeft stek architecten de herbestemming van gebouw 95 ontworpen.

Gebouw 95 heeft lange tijd dienst gedaan als entree en wachtgebouw voor de kazerne. Na het gereedkomen van een nieuwe entreezone, is het wachtgebouw in onbruik geraakt. Inmiddels heeft een kerkuil, een beschermde vogelsoort, zijn intrek genomen in het pand.

Met de komst van de Groene Corridor, de groene verbinding tussen Oirschot en Eindhoven, krijgt het gebouw weer een functie. Als uitspanning, als informatiecentrum voor o.a. Defensie en de gemeenten en als permanent onderkomen voor de kerkuil.

De bestaande indeling is zichtbaar gehouden is waar nodig. Het cellencomplex op de verdieping is deels geopend waardoor er ruimte voor kantoren ontstaat.

Het pand zal verder verduurzaamd worden, waarbij de karakteristieke kazerne uitstraling behouden blijft. Wordt vervolgd.

www.degroenecorridor.nl