+

anderen over stek

opdrachtgevers aan het woord

Jan Meijer en Ineke de Jonge

“Onze duurzaam gebouwde woning is ontworpen door Frank van stek architecten. In een periode van ruim twee jaar, van ontwerp tot oplevering, is een woning gerealiseerd die geheel voldoet aan de wensen zoals wij die bij de start van de samenwerking formuleerden. De houten woning is gebouwd door aannemer Gebr. Swillens en het overleg tussen Frank, de aannemer en ons als opdrachtgever verliep prettig en soepel. Frank acteerde als enthousiaste en inspirerende aanvoerder van het bouwteam. Op ons verzoek heeft Frank ook meegedacht met kleurgebruik in de woning. De hovenier, Arno Giethoorn van De Groenbegeleider, schoof geregeld aan bij het overleg. Frank nam, eveneens op ons verzoek, ook de bouwbegeleiding voor zijn rekening. Wij zijn zeer tevreden, zowel met de woning zelf als met de wijze waarop het hele traject is verlopen. Wij kunnen stek architecten van harte aanbevelen. ”

+

Judit Delnoij – Hoofd facilitair en vastgoed Zorgstichting Severinus

“Met Dagmar en Frank van stek architecten hebben we als organisatie een goede, fijne partij binnengehaald als het gaat om de ontwerpen van onze woningen. Ze hebben zich snel en goed verdiept in de specifieke eisen die de huidige cliënt en zorgmedewerker stelt aan de woon- en werkomgeving. Het is een klein bureau dat qua schaalgrootte past bij Severinus. Met aandacht en betrokkenheid komen ze met verrassende ontwerpen, die toch ‘down-to-earth’ zijn. Veel aandacht aan de afwerking aan de binnenzijde, looplijnen en functionaliteiten van het gebouw. Zo bleek bij de evaluatie van de laatste woning dat het ontwerp wérkt. De lijnen zijn logisch, de ruimtes goed gelegen. Wat ik als opdrachtgever prettig vind aan stek architecten is dat zij door blijven denken in wat er wél kan en richting gemeente een volwaardig gesprekspartner zijn. ”

+

Bas Verhoef – Creative Director & partner, toelgroep design/communication

“Een moderne uitbouw aan een jaren ‘30 woning is best een uitdaging. Met stek architecten werden eerste ideeën uitgewisseld en vlot opgepakt.
Elkaar snappen en aanvoelen is denk ik belangrijk in dat eerste stadium. Stek kwam niet alleen terug met een ontwerp ‘naar verwachting’ maar wist ons ook te verrassen met sterke accenten en materiaalvoorstellen. Met name de ideeen omtrent het grote daklicht en de scheiding tussen oud en nieuwbouw middels een verticale glastrook t/m de eerste verdieping waren schot in de roos. Waar je daarnaast als opdrachtgever overigens niet bij stil staat maar wel ervaart gedurende het proces is de aandacht voor constructie en detail. Daar ik zelf als ontwerper ook kritisch ben op lijnen en vlakken was dat voor mij een hele fijne bijkomstigheid. Daarnaast wordt je compleet ontzorgt daar waar het het briefen van de aannemer betreft. Het resultaat is dat we nog steeds en elke dag verrast zijn met de keuzes die toen gemaakt zijn. En dus lekker wonen… ”

+

Tijn Verhoeven, eigenaar Optiek Verhoeven

“Deze maand ons distributiecentrum in gebruik genomen. Architect Frank van Winden snapte precies hoe wij de verbinding tussen twee bestaande panden vorm wilden geven. Ook het gebruik van antraciet aluminium versterkt het zakelijke karakter. Met dank aan stek architecten!”

+

Els Jacobs en Koos Jansen

“Frank van Winden en Joris Verhoeven leerden we kennen op een bouwbeurs, waar ze met veel enthousiasme hun ontwerp voor een mantelzorgwoning presenteerden. In het ontwerp en de begeleiding van de verbouwing van de houten woning die wij op het oog hadden hebben we datzelfde enthousiasme en creativiteit ervaren.
Frank is enorm gedreven, creatief en kan daarbij bogen op een degelijke basis van constructie en materialenkennis. Tijdens het hele proces van de bouwbegeleiding voelden we ons door Frank betrouwbaar gesteund in het avontuur dat de verbouwing voor ons was, met uiteindelijk een fantastisch resultaat!
Frank toonde zich een sterke communicator. Met ons als opdrachtgevers. Met aannemer Peter Moonen en zijn medewerkers. Hij is scherp op de uitvoering en geeft de vaklui ook de ruimte om met alternatieven te komen. Verbouwen is teamwerk, en Frank en Peter hebben daar samen uitstekend leiding aan gegeven. De verbouwing was voor ons een groot avontuur. We hebben geboft met een prima architect en een goed bouwbedrijf. Ons huis is prachtig geworden! We zijn erg blij met het mooie resultaat. We hebben genoten van hun werk, hun enthousiasme en hun vakkennis. En met een prachtig resultaat, waar we elke dag van genieten!”

+

Berry Murray, scouting Pere Kersten

“De afgelopen jaren heeft Frank zich ingezet voor het tekenen van de blokhut en het inrichten van het terrein van scoutinggroep Père Kersten Stratum. Frank is makkelijk benaderbaar en weet de wensen van de Scouting goed om te zetten in werkbare ideeën. Wij waarderen zijn maatschappelijke betrokkenheid hierin en de steun die hij ons telkens weer wist te geven als het even niet zo lekker liep bij de Gemeente (bestemmingsplan, etc.); geen enkele moeite was hem daarbij te veel.”

+

Gerd van Hout – staf medewerker Bureau Huisvesting
Olaf van Nugteren – lid College van Bestuur
SUMMA College Eindhoven (voorheen ROC Eindhoven)

“ln de periode van december 2012 – september 2013 heeft Frank van Winden van stek architecten naar volle tevredenheid de realisatie van 3 Campus Support Centra voor ons uitgevoerd. De goede voorbereiding van het project heeft geleid tot een soepele uitvoering die uitsluitend plaats heeft gevonden in de vakantieperiode. De aansluitende verhuizing en ingebruikname gedurende het actieve schooljaar, maakten het project tot een complex en lastig geheel. Mede door de inzet van stek architecten is het project met een minimum aan belasting voor het onderwijs en binnen de gebudgetteerde kaders tot stand gekomen.”

+

Tom en Liesje ter Bekke

“stek architecten heeft ons prima geholpen bij het adviseren over en maken van een ontwerp voor de verbouwing van onze nieuwe woning. Het betreft een woning uit de jaren ‘60 in originele staat die geheel gerenoveerd is. Onze wens was om de verschillende ruimtes op de begane grond met elkaar te verbinden, om de achtertuin zoveel mogelijk bij het huis te betrekken en om op de verdieping ruimtes slim te koppelen ten einde een ruimere badkamer te realiseren. Wat wij prettig vinden aan Frank van Winden is dat hij mee denkt met onze wensen maar tegelijkertijd kritisch blijft. Aanvankelijk overwogen wij bijvoorbeeld om een gedeelte uit te bouwen, daar hebben we op advies van Frank van afgezien. Nu wij in het huis wonen blijkt het huis meer dan ruim genoeg en zijn we blij dat we niet hebben uitgebouwd. Meest bijzonder aan de verbouwing vinden wij de visuele verbinding van de woon- en eetkamer met de achtertuin. Het ontwerp hiervoor vinden wij bijzonder geslaagd, het overtreft onze verwachtingen. Prettig bovendien dat Frank ons op de enige juiste leverancier heeft gewezen om het gewenste resultaat (zeer ranke aluminium pui met triple beglazing) te realiseren. Bovendien heeft de architect ons ontzorgd door af te stemmen met de constructeur over de voorzieningen die getroffen moesten worden, die wij vervolgens één op één aan de aannemer konden doorzetten. Goede ervaringen, wij bevelen stek architecten aan.”

+

Toby de Kort

“De kracht van Frank in zijn werk als architect is te vatten in drie kernwoorden. Frank zijn werk is stijlvol, Frank is flexibel, en Frank ontzorgt. Het werk van Frank is stijlvol. Frank maakt bijzondere ontwerpen. Hij combineert duurzame materialen in een stijlvol, strak en tijdloos ontwerp. Mijn reden om een architect in te schakelen voor de verbouwing van mijn woning was dat een oplossing wilde waarvan ik jarenlang kan genieten. Een oplossing waar ik altijd met trots en genoegen naar kan kijken. Een oplossing die de waarde van mijn woning verhoogt, en een oplossing waar ik elke dag tegenaan kijk en me dan bedenk: “Yes, wat is dit gaaf!”. In het creëren van deze oplossing is Frank met vlag en wimpel geslaagd. Frank is flexibel. Frank is flexibel in de fase van het maken van het ontwerp. Voor een leek zoals ik ben, is dit een erg ingewikkelde fase. Frank is dan degene die creativiteit inbrengt. Frank luistert naar de wensen van de opdrachtgever, geeft daar op zijn eigen wijze invulling aan, en is in staat mee te bewegen in het verfijnen van het ontwerp, zonder dat de ik hier als opdrachtgever heel uitgesproken over was. Frank pikt non-verbale signalen op en verfijnt op basis van deze signalen het ontwerp, maar wel zodanig dat hij er zelf achter kan blijven staan. Gedurende de uitvoering van de verbouwing is het verwerken van tegenvallers een veel voorkomend gegeven. Eerder gemaakte ontwerpkeuzes blijken toch niet te kunnen, niet te passen, of te duur uit te vallen. Ook in deze fase is Frank degene die meebeweegt en met creatieve oplossingen komt die steeds uitstekend passen binnen de uitstraling die we met het oorspronkelijke ontwerp wilden creëren. Frank ontzorgt. In de wereld van de bouw, waarbij de voor mij niet alledaagse communicatie met aannemers, onderaannemers en leveranciers spannend is, staat Frank aan je zijde. Frank adviseert je over de wijze waarop het opdrachtgeverschap tijdens de verbouwing moet worden ingevuld. Frank geeft tips over aandachtspunten die essentieel zijn voor het slagen van de verbouwing. En Frank staat je bij en geeft je vertrouwen in het standvastig achter je mening en wensen blijven staan, ook wanneer andere partijen weerstand leveren. Frank vindt het helemaal niet vervelend om ook in deze fase jouw mening te vertolken. Frank vervult de brugfunctie tussen de opdrachtgever en uitvoerder, en vertaalt de wensen van mij als leek naar voor de uitvoerder begrijpelijke en realiseerbare oplossingen. Ik kon het bespreken van problemen tijdens de bouw daardoor met goed gevoel en vertrouwen door Frank laten oplossen. Hierdoor werd de spannende verbouwingstijd uiteindelijk een “Walk in the park”! ”