stek

diensten

 

stek is actief in alle fasen van het bouwproces en is op zijn best als vanaf de eerste schets tot de laatste schroef bij een bouwproject betrokken is.

Hieronder een selectie van diensten die stek verzorgt.

Programma van eisen
Bestemmingsplanstudie
Haalbaarheidsstudies
Planontwikkeling
Schetsontwerp
Maquettebouw

Technisch ontwerp
Uitvoeringsgereed ontwerp
Bouwaanvraag (omgevingsvergunning)
Bouwbegeleiding

Interieurontwerp
Meubelontwerp
Kleur en materiaaladvies

Interim

stek is ook op project- of interim basis inzetbaar voor begeleiding van bouwkundige- en huisvestingstrajecten. De basis is een brede kennis van en interesse in bouwprocessen in de ontwerp- en voorbereidende fase. Expertises liggen bij initiëren, ontwerpen, technisch uitwerken en begeleiden van ver- en nieuwbouwprojecten binnen zakelijke of (semi) publieke instellingen. Daarbij staat een sterk klantgericht denken en handelen voorop. Zo begeleidde stek meerdere verbouw- en inrichting projecten voor het ROC en het SUMMA college te Eindhoven.

BIM

stek werkt conform de laatste stand van de techniek: het Bouw Informatie Model (BIM). Hiermee wordt elke ontwerp volledig als 3d model geengineerd en gevisualiseerd.

Voorwaarden

stek werkt conform De Nieuwe regeling 2011 (DNR 2011) van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA).
Ter dekking van haar aansprakelijkheid heeft stek een beroeps- en bedrijfs aansprakelijkheid verzekering afgesloten.